Výstupná kontrola kvality prostredníctvom našich zmluvných partnerov

Výstupná kontrola výrobkov

  • Vizuálna kontrola kvality produktov a komponentov
  • Špeciálna kontrola a meranie

Rework  a sorting

  • Jednoduchá oprava súčiastok a komponentov podľa zadania
  • Triedenie

Reporting

Prijímanie reklamácií a ich vybavovanieReporting zistených chýb a vád

Vyžiadajte si cenovú ponuku alebo viac informácií

info@jafis.sk