Realizácia prístupovej cesty

Betónovanie (Tovarníky)

  • betónovanie
  • betónovanie

Zámková dlažba (Diviaky nad Nitricou)

Výkopové práce, základy RD (Rajčany)

  • ZÁKLADOVÁ PLATŇA

Murovanie (Moravské Lieskové)

Prípojky RD (Kuzmice)


Renovácia altánku a okolia (Zliechov)

Renovácia stolnotenisovej plochy (Nadlice)